December 24, 20197 Minutes

आपण सर्व परमात्माच्या दृष्टीने समान आहोत. मग इतरांशी का वागणूक वेगळी आहे? येथे गुरु नानकांच्या शिकवणीचे अनुसरण करा

Offer what is yours, leave the sense of ego (Marathi)