December 9, 20193 Minutes

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।